Cenník

Architektonická štúdia

€15,-/m²

Odhadovaná doba dodania štúdie: 4 týždne.
Minimálna cena architektonickej štúdie: €1.499,-

Územné rozhodnutie a stavebné povolenie​

Basic

Dokumentácia stavebných objektov

Hlavný stavebný objekt
Architektonicko-stavebné riešenie:

€29,-/m²

Cena projektovej dokumentácie pre ÚR a SP. Minimálna cena projektu: €2.999,-

Standard

Dokumentácia stavebných objektov

Hlavný stavebný objekt
Architektonicko-stavebné riešenie:

€39,-/m²

Cena projektovej dokumentácie pre ÚR a SP. Minimálna cena projektu: €3.999,-

Pro

Dokumentácia stavebných objektov

Hlavný stavebný objekt
Architektonicko-stavebné riešenie:

€49,-/m²

Cena projektovej dokumentácie pre ÚR a SP. Minimálna cena projektu: €4.999,-

1) Cenová ponuka nezahŕňa inžiniersku činnosť, tj vybavenie stanovísk a povolení. Taktiež ponuka nezahŕňa autorský dozor. Obidve služby sú voliteľné a v prípade požiadavky bude spracovaná samostatná cenová ponuka. 2) Výškopis a polohopis pozemku a okolia stavby zabezpečí Investor do 2 týždňov od podpisu zmluvy na svoje náklady. 3) Inžiniersko-geologický prieskum zabezpečí investor pred začatím spracovávania projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie. 4) Ceny sú uvádzané bez DPH. 5) Pri podpise objednávky bude vystavená Zálohová faktúra vo výške 500 € bez DPH. Uhradená záloha bude následne odpočítaná od výslednej sumy.

Cenová ponuka na vyžiadanie

Veríme, že Vás naša práca zaujala. Kontaktujte nás a získajte odbornú cenovú ponuku aj Vy 

Najnovšie projekty