Cenník

ARCHITEKTONICKÁ ŠTÚDIA

Preštudujte si prosím aktuálny cenník aj obsah architektonickej štúdie nášho ateliéru.

€15,-/m²

Odhadovaná doba dodania štúdie: 4 týždne.
Minimálna cena arch. štúdie: €1.499,-

 • Sprievodná správa
 • Situácia širších vzťahov
 • Celková koordinačná situácia
 • Dokumentácia stavebných objektov
  Hlavný stavebný objekt (Architektonicko-dispozičné riešenie)
 • Pôdorys poschodia
 • Priečny rez
 • Pohľady
 • Vizualizácia
  4 - 5 obrázkov

Územné rozhodnutie a stavebné povolenie​

BASIC

 • Sprievodná správa
 • Súhrnná technická správa
 • Celková koordinačná situácia
DOKUMENTÁCIA STAVEBNÝCH OBJEKTOV

Hlavný stavebný objekt. Architektonicko-stavebné riešenie:

 • pôdorys základov
 • pôdorys prízemia
 • pôdorys poschodia
 • pôdorys krovu
 • pôdorys strechy
 • rezy (1 ks)
 • pohľady (4 ks)
 • výkaz výplní okenných otvorov
 • výkaz výplní dverných otvorov
 • výkaz zámočníckych konštrukcií
 • konštrukčné detaily atyp. prvkov
 • NN prípojka
 • Prípojka k verejnému vodovodu
 • Prípojka k verejnej kanalizácii
 • Vodozádržné opatrenia
 • NTL plynová prípojka
 • Rozpočet stavby a výkaz výmer

€29,-/m²

Cena projektovej dokumentácie pre ÚR a SP. Minimálna cena projektu: €2.999,-

STANDARD

 • Sprievodná správa
 • Súhrnná technická správa
 • Celková koordinačná situácia
DOKUMENTÁCIA STAVEBNÝCH OBJEKTOV

Hlavný stavebný objekt. Architektonicko-stavebné riešenie:

 • pôdorys základov
 • pôdorys prízemia
 • pôdorys poschodia
 • pôdorys krovu
 • pôdorys strechy
 • rezy (1 ks)
 • pohľady (4 ks)
 • výkaz výplní okenných otvorov
 • výkaz výplní dverných otvorov
 • výkaz zámočníckych konštrukcií
 • konštrukčné detaily atyp. prvkov
 • NN prípojka
 • Prípojka k verejnému vodovodu
 • Prípojka k verejnej kanalizácii
 • Vodozádržné opatrenia
 • NTL plynová prípojka
 • Rozpočet stavby a výkaz výmer

€39,-/m²

Cena projektovej dokumentácie pre ÚR a SP. Minimálna cena projektu: €3.999,-

PRO

 • Sprievodná správa
 • Súhrnná technická správa
 • Celková koordinačná situácia
DOKUMENTÁCIA STAVEBNÝCH OBJEKTOV

Hlavný stavebný objekt. Architektonicko-stavebné riešenie:

 • pôdorys základov
 • pôdorys prízemia
 • pôdorys poschodia
 • pôdorys krovu
 • pôdorys strechy
 • rezy (1 ks)
 • pohľady (4 ks)
 • výkaz výplní okenných otvorov
 • výkaz výplní dverných otvorov
 • výkaz zámočníckych konštrukcií
 • konštrukčné detaily atyp. prvkov
 • NN prípojka
 • Prípojka k verejnému vodovodu
 • Prípojka k verejnej kanalizácii
 • Vodozádržné opatrenia
 • NTL plynová prípojka
 • Rozpočet stavby a výkaz výmer

€49,-/m²

Cena projektovej dokumentácie pre ÚR a SP. Minimálna cena projektu: €4.999,-