About Us

Spoznajte tím
TATRA ATELIÉR

The company TATRA ATELIÉR, s.r.o. founded by Ivan Bagin and Cyprián Gura in March 2017 with the aim of bringing the company quality architecture with regard to its practicality for the end user and at the same time environmentally friendly.

Našim klientom ponúkame komplexnú inžiniersko-architektonickú činnosť počnúc asistenciou pri zámere (analýza zámeru, výber pozemku,…), vypracovanie architektonicko-urbanistickej štúdie, vypracovanie projektov stavieb pre jednotlivé stupne konaní a autorský dozor počas samotnej výstavby objektu.

Ing. Ivan Bagin • CEO

Tel.: +421 904 218 814
bagin@tatraatelier.sk

Ing. Cyprián Gura • CEO

Tel.: +421 907 197 225
gura@tatraatelier.sk

Ing. arch. Lucia Trnková

Tel.: +421 902 650 941
trnkova@tatraatelier.sk

Pridaj sa k nám

Tel.: +421 907 197 225
info@tatraatelier.sk

External colleagues

tatra ateliÉr

Contact us

Contact us if you need additional information, get a quote or visit us. Call us for even more help.

Najnovšie projekty