Gymnázium POH a ŠUP Kežmarok

Prestavba národnej kultúrnej pamiatky Gymnázium P. O. Hviezdoslava a prístavba Š

Gymnázium POH a ŠUP Kežmarok v skratke:

Lokalita:
Kežmarok
Klient:
Prešovský samosprávny kraj
Úžitková plocha:
5000 m2
Projekt:
2022
Autori:
Ing. Ivan Bagin, Ing. Cyprián Gura, Ing. arch. Martin Truba
Spolupráca:
Realizácia:

Predmet stavby

…naša srdcovka a doposiaľ najväčšia výzva počas našej praxe.

Prešovský samosprávny kraj, ako zriaďovateľ stredných škôl v kraji, má záujem na vyváženej podpore rozvojových aktivít vo všetkých oblastiach kraja, ktoré mu patria do správy. Z týchto dôvodov bol schválený zámer na zmysluplné riešenie situácie stredných škôl v meste Kežmarok, ktoré predstavuje významný investičný stimul v tomto meste. V rámci tohto zámeru bola vytvorená architektonická štúdia, ktorá navrhuje vytvorenie uceleného školského areálu. Tento zámer uvažuje s rozsiahlou obnovou a revitalizáciou jestvujúcej pamiatkovej budovy Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, ktorá je vo vlastníctve Cirkevného zboru Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku (ECAV) v Kežmarku, a výstavbou novej budovy pre potreby Školy umeleckého priemyslu v Kežmarku.

Koncept riešenia

Projekt rieši prestavbu a modernizáciu existujúcej budovy a výstavbu novej časti pre umiestnene 2 stredných škôl do 1 budovy. Pre integráciu Gymnázia P. O. Hviezdoslava a Školy umeleckého priemyslu do jednej budovy a vytvorenie spoločenského centra s jedálňou pre predmetné školy, je potrebné vybudovať cca 2 500 m2 novej úžitkovej plochy.

Cieľom tohto projektu je vytvoriť moderný priestor pre vzdelávanie študentov v podmienkach, ktoré spĺňajú štandardy 21.storočia.

Get a price quote in no time

We believe that you are interested in our work. Contact us and get a professional price offer 

Related projects: