Gymnázium POH a ŠUP Kežmarok

Predmet stavby …naša srdcovka a doposiaľ najväčšia výzva počas našej praxe. Prešovský samosprávny kraj, ako zriaďovateľ stredných škôl v kraji, má záujem na vyváženej podpore rozvojových aktivít vo všetkých oblastiach kraja, ktoré mu patria do správy. Z týchto dôvodov bol schválený zámer na zmysluplné riešenie situácie stredných škôl v meste Kežmarok, ktoré predstavuje významný investičný […]

Obchodné centrum – Krompachy

Obchodné centrum Krompachy, projekt novostavby Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. /*! elementor – v3.6.4 – 13-04-2022 */ .elementor-widget-image{text-align:center}.elementor-widget-image a{display:inline-block}.elementor-widget-image a img[src$=“.svg“]{width:48px}.elementor-widget-image img{vertical-align:middle;display:inline-block}

SOŠ Kežmarok Kušnierska – prestavba

Predmet stavby Na základe výberu Prešovského samosprávneho kraja bola Stredná odborná škola agropotravinárska a technická v meste Kežmarok vybraná ako príjemca podpory pre vytvorenie strednej odbornej školy ako „Regionálne centrum vzdelávania budúcnosti“ za účelom prispôsobenia sa aktuálnym požiadavkám regionálneho trhu práce s dôrazom na zvýšenie atraktivity odborov a v súlade so zmenou územného plánu je […]