Gymnázium POH a ŠUP Kežmarok

Predmet stavby …naša srdcovka a doposiaľ najväčšia výzva počas našej praxe. Prešovský samosprávny kraj, ako zriaďovateľ stredných škôl v kraji, má záujem na vyváženej podpore rozvojových aktivít vo všetkých oblastiach kraja, ktoré mu patria do správy. Z týchto dôvodov bol schválený zámer na zmysluplné riešenie situácie stredných škôl v meste Kežmarok, ktoré predstavuje významný investičný […]

SOŠ Kežmarok Kušnierska – prestavba

Predmet stavby Na základe výberu Prešovského samosprávneho kraja bola Stredná odborná škola agropotravinárska a technická v meste Kežmarok vybraná ako príjemca podpory pre vytvorenie strednej odbornej školy ako „Regionálne centrum vzdelávania budúcnosti“ za účelom prispôsobenia sa aktuálnym požiadavkám regionálneho trhu práce s dôrazom na zvýšenie atraktivity odborov a v súlade so zmenou územného plánu je […]

Event House

Viac o tomto projekte Pri návrhu polyfunkčného objektu je dôležité zohľadniť rôzne potreby, ktorým bude objekt slúžiť. V prípade event house sú tri hlavné oblasti, ktoré je potrebné zvážiť: kultúrno-spoločenské centrum, ubytovanie a priestor na podujatie. Kultúrne a spoločenské centrum by malo byť navrhnuté tak, aby vyhovovalo rôznym aktivitám, od malých stretnutí až po veľké […]