SOŠ Kežmarok Kušnierska - prestavba

Návrh školskej haly a dielní pre Strednú odbornú školu agropotravinársku a techn

SOŠ Kežmarok Kušnierska - prestavba v skratke:

Lokalita:
Kežmarok
Klient:
SOŠ A&T Kežmarok
Úžitková plocha:
2000 m2
Projekt:
2020
Autori:
Ing. Ivan Bagin, Ing. Cyprián Gura, Ing. arch. Maroš Kic, Ing. arch. Martin Truba
Spolupráca:
Realizácia:
-

Predmet stavby

Na základe výberu Prešovského samosprávneho kraja bola Stredná odborná škola agropotravinárska a technická v meste Kežmarok vybraná ako príjemca podpory pre vytvorenie strednej odbornej školy ako „Regionálne
centrum vzdelávania budúcnosti“ za účelom prispôsobenia sa aktuálnym požiadavkám regionálneho trhu práce
s dôrazom na zvýšenie atraktivity odborov a v súlade so zmenou územného plánu je navrhovaná stavba „Školská hala – dielne“ na predmetnom území.

Koncept riešenia

Návrh stavby školskej haly a dielní vychádza z centrálneho kruhového konceptu z ktorého čerpá hmotový návrh
oboch hmôt stavby. Celá stavba je rozdelená do troch funkčných častí –    časti školy, farmy a dielní.

Cenová ponuka na vyžiadanie

Veríme, že Vás naša práca zaujala. Kontaktujte nás a získajte odbornú cenovú ponuku aj Vy 

Ďalšie projekty: