• Občianske stavby
  • TOP

SOŠ A&T - Školská hala a dielne, Kežmarok - Pradiareň

Návrh školskej haly a dielní pre Strednú odbornú školu agropotravinársku a techn

SOŠ A&T – Školská hala a dielne, Kežmarok – Pradiareň v skratke:

Lokalita:
Kežmarok
Klient:
SOŠ A&T Kežmarok
Úžitková plocha:
2000 m2
Projekt:
2020
Autori:
Ing. Ivan Bagin, Ing. Cyprián Gura, Ing. arch. Maroš Kic, Ing. arch. Martin Truba
Splupráca:
Realizácia:
-

Jedinečná budova pre jedinečné vzdelávanie mladých

Už z prvého zadania stavby minifarmy bolo cítiť veľkolepý zámer, ktorému nechýbala komplexnosť a všestrannosť agropotravinárskeho remesla. Výzva, aká pri zadaní nebola výraznejšia, sa nám ukazovala postupne – počas procesu kreslenia.

Výsledkom je komplex účelne a zmysluplne slúžiaci pre moderný výučbový proces mladých ľudí. Výsledkom je aj škola, aj farma, aj dielňa a v širšom zmysle aj zázemie intenzívne prepájajúce exteriér a interiér. Človek, zviera, technika – nerozlučné spojenie návrhu.

Na začiatku sme dostali prázdnych 6900 m2 pôdy a jasne definované plošné požiadavky na riešenie novej stavby: teoretické učebne a kabinety pre učiteľov, šatne a zázemia, vnútorné priestory pre chov zvierat, skladové priestory pre krmivo, garáže. Po kreatíve sa nám ukázal okrúhly pôdorys budovy ako najlepší a ideálne vychádzajúci z prvotnej dogmy – konceptu integrácie študentov vo všetkých procesoch chovu zvierat a poľnohospodárstva. Pre dosiahnutie čo najlepšej efektivity sme všetko prispôsobili prieniku funkcií. A vyšla z toho stavba podporujúca udržateľné hospodárstvo, bežnú časovú a priestorovú cirkuláciu, plynulosť, interakciu medzi študentmi a zvieratami, moderné vzdelávanie a priestor na diskusiu.

Centrálny kruhový koncept skracuje vzdialenosti medzi základnými blokmi, vnáša do budovy ľahkú plynulosť. Cirkulácia vo svojom prenesenom význame vyjadruje kolobeh života a prírody. Dispozícia v kruhu sa rozdelila na tri úrovne, pričom po obvode stavby dostali miesto výbehy pre zvieratá, do ktorých sa vstupuje zvnútra – z učební, spoločenských priestorov alebo priestorov určených na skladovanie krmiva. Denné svetlo v návrhu preniká do priestorov v strede stavby cez ústredný strešný svetlík. Svetlo sa tak dostane do maximálnej hĺbky. Svetelnotechnické a autentické prírodné podmienky po obvode minifarmy zase prospievajú zvieratám.

Za zmienku stojí aj ekologický aspekt projektu. V architektonickom návrhu sa počítalo so zelenými strechami, zberom dažďovej vody, prírodnými stavebnými materiálmi…

Školská hala a dielne na výučbu odštartovali architektonickým projektom novú éru. Éru „Regionálneho centra vzdelávania budúcnosti“.

Cenová ponuka na vyžiadanie

Veríme, že Vás naša práca zaujala. Kontaktujte nás a získajte odbornú cenovú ponuku aj Vy 

Kontatujte nás →